mercury

משפחת זרחי - עיצוב פנים

משפחת גל - עיצוב פנים

משפחת שלומי - עיצוב פנים​

כשאני מתכננת חללי פנים, עבודתי נחלקת לשני תחומים עיקריים:

 

הגדרת הפונקציות בחלל או "פתרון לבעיית החלל"  והחלק השני הוא "הלבשת החלל", כלומר בחירת החומרים, הגוונים והאלמנטים העיצוביים.

 

החלק הראשון, הגדרת הפונקציות, הנדוס החלל. עבודת התכנון בחלק הזה שמה דגש על מקסום השטח, מקום הפונקציות וסכמת התנועה בחלל.

 

החלק השני "הלבשת החלל" הוא החלק היותר אמנותי עיצובי. החלק הזה מתמקד בחוויה, באווירה, העניין והמסר שיעברו לשוהים והמתבוננים בחלל דרך העיצוב.

 

ההשראה והקונספט ,לעיתים, נשאבים מהסביבה, אופי האנשים או כל דבר חזק אחר שנוגע בי כמעצבת וכאדם...

עיצוב פנים - תהליך עבודה

עיצוב בית פרטי | עיצוב בתים פרטיים | עיצוב בתים מודרניים