היתר

היתר בניה

תהליך קבלת היתר בנייה

היתר בניה ניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה, למידע נוסף לחצו על הקישור -  היתר בניה

תהליך קבלת היתר בנייה

היתר בניה ניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה, למידע נוסף לחצו על הקישור -  כל עבודות בניה (כולל פרגולה, חניה מקורה, גדר, תוספת בנייה) או הריסה מחיבות היתר בניה, למעט שינויים פנימיים שאינם משנים את גודל המבנה

 

בכדי להגיש בקשה להיתר ישנן מספר דרישות ראשוניות:

 

1. מידע תכנוני וזכויות בניה. בחוברת זו מפורטות כל ההוראות על פיהן יתוכנן הבית.

2. מפת מדידה. יש להזמין ממודד מוסמך מפת מדידה טופוגרפית. מפה זו תכיל אינפורמציה לגבי המגרש,    חשוב שמלבד הטופוגרפיה היא תכיל את האינפורמציה לגבי התשתיות

3. גרמושקה/ תכניות ההגשה. תכניות אלו כוללות את תכניות הקומות השונות של המבנה, תכנית גגות,    תכנית פיתוח שטח, חתכים חזיתות, פרטי פיתוח, חישוב שטחים ותכנון מפורט לממד

4. הוכחת בעלות. נסח טאבו או חוזה פיתוח עם המנהל. הנסח יכלול את שמות בעלי החלקה

5. פיקדון. בעת פתיחת תיק בוועדה (תיק ורוד), יש לשלם מקדמה לאגרות בניה, כ-20%% מגובה אגרת הבניה הכוללת. הוועדה תדון בבקשה במליאת הוועדה לתכנון ובניה, ותוציא פרוטוקול ובו ירשמו החלטות הועדה ודרישותיה לקבלת ההיתר. כל עבודות בניה (כולל פרגולה, חניה מקורה, גדר, תוספת בנייה) או הריסה מחיבות היתר בניה, למעט שינויים פנימיים שאינם משנים את גודל המבנה

 

 

הוועדה תדון בבקשה במליאת הוועדה לתכנון ובניה, ותוציא פרוטוקול ובו ירשמו החלטות הועדה ודרישותיה לקבלת ההיתר.הדרישות הקבועות הן

*אישור הג"א למרחב המוגן. יש לגשת לפיקוד העורף עם 3 עותקים של הגרמושקה, ובה מפורט תכנון המ.מ.ד,מהנדס פיקוד העורף יבדוק שהממד תוכנן לפי כל התקנים והחוקים, ויאשר אותו.

*אישור המנהל. יש לגשת למנהל עם 2 עותקים של הגרמושקה וטופס בדיקה מקדמית עליו חתומה הועדה ועורך הבקשה.

*חישובים סטטיים שיסופקו ע"י הקונסטרוקטור.

*אישור בזק וחברת חשמל.*חוזה עם אתר פסולת מורשה, לפינוי פסולת בניה במהלך הבניה.

*חוזה עם מעבדה לבדיקות בטון. נציגים של המעבדה יגיעו בכל יציקה על מנת לקחת דגימות מהבטון ולבדוק את איכותו.

*טופס התחייבות של מודד לגבי סימון המבנה וגובה רצפת הבית.

*אישור מחלקת ההנדסה שבודקת את התשתיות.

*טופס התחייבות לעבודה עם קבלן רשום.*תשלום אגרות בניה והיטלים המוטלים מכוח החוק.

*בבקשות מסוימות ידרשו גםאישור שירות כיבוי אש,יועץ בטיחות, רשות העתיקות,משרד הבריאות, יועץ תחבורה, היטל השבחה.

לאחר קבלת ההיתר ועד לבקשה לטופס 4 יש להקפיד על מילוי תנאי ההיתר וכן יש למלא את הטפסים שיינתנו מהוועדה לפי שלבי הבניה ובסוף העבודה למלא את טופס הבקשה לטופס 4.

בסבלנות רבה ובהצלחה.